Film i skolen og institutionen

Forældremøder Vejledning Film og tv Aldersmærkning

Her på siden finder du Medierådets anbefalinger i forbindelse med film i skole og institution.

Medierådets aldersmærker er et udtryk for, hvor gammel et barn skal være, før der ikke er risiko for at tage skade ved at se en given film. 

Aldersmærkerne er inddelt i fire kategorier: 

  • Tilladt for alle
  • Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år
  • Tilladt for børn over 11 år
  • Tilladt for børn over 15 år

Visning af film i skole og institution 

Inden du skal vise en film i skolen, dagtilbuddet eller en anden institution skal du overveje flere ting. Medierådet anbefaler generelt, 

  • At aldersgrænserne følges i forbindelse med skoleforestillinger og anvendelse af film i undervisningen, samt at læreren eller pædagogen sætter sig grundigt ind i filmens handling og Medierådets begrundelse for aldersmærkningen, inden filmen vælges.
  • At der indhentes samtykke hos forældrene, hvis en lærer eller pædagog vælger at vise en film, der ikke er alderssvarende efter Medierådets vurdering ift. den pågældende aldersgruppe, medmindre det med forældregruppen eller i skolebestyrelsen forinden er aftalt, hvilke retningslinjer der skal følges ved filmvisninger.
  • At et barn altid skal kunne forlade en filmvisning i undervisningen, hvis filmen er for voldsom.

Dialog er vejen frem

Medierådet anbefaler generelt, at man på skoler og i institutioner har en dialog med forældre- og voksengruppen om, hvilke retningslinjer der gælder ved visning af film, herunder særligt film der ikke umiddelbart er alderssvarende til en bestemt aldersgruppe. 

Der kan med fordel udarbejdes en politik eller retningslinje på den enkelte skole, i en dagtilbudsklynge eller i kommunen for, hvordan og hvornår visning af film giver mening, samt hvordan Medierådets aldersmærker følges. 

Fagpersonens vurdering 

Alle børn, der er fyldt 7 år, kan komme ind og se alle film i biografen, hvis de er ifølge med en voksen. Den såkaldte ledsager-regel giver forældre og lærere m.fl. en mulighed for at foretage en konkret vurdering af, om en biograffilm kan forevises for børn, der er yngre end den fastsatte aldersgrænse. Vurderingen bør foretages med afsæt i Medierådets begrundelse for filmens aldersvurdering, hvor filmens mulige skadevirkninger er omtalt. 

Det bør være læreren eller pædagogen, der har det daglige ansvar for børnegruppen, der i overensstemmelse med eventuelle retningslinjer eller anden forældredialog, træffer beslutningen om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at se en film. 

Find Medierådets seneste aldersvurderinger og begrundelser eller søg i filmdatabasen her.

Skriv til Medierådet, hvis du er i tvivl