For distributører, producenter, biografer, tv- og medietjenester

Vejledning til aldersmærkning af biograffilm, trailere, tv- og streamingindhold

Vejledning Film og tv

Her kan du få hjælp til hvordan du som distributør, producent, tv og/eller on demand tjeneste får en film, trailer eller et program vurderet. Brug højrenavigationen til at hjælpe dig med at finde det du søger.

Sådan får du en film, trailer eller et program aldersvurderet

1. Udfyld skemaet her:

Ansøgning om vurdering

2. Indsend film, serie med videre til Medierådet

Adresse:
Medierådet for Børn og Unge
Landemærket 26,
1123 København K

Links kan lægges ind i ansøgningens bemærkningsfelt eller mailes til medieraadet@slks.dk

Medierådet modtager også digitale overførsler via Unique, DIVO, WeTransfer og Aspera.

3. Medierådet vurderer det indsendte.

Vuderingstider:
Biograffilm/trailers: vurdering tager 5-10 arbejdsdage efter film eller trailer er modtaget.
DVD, Blu Ray og streaming indhold: vurdering tager 10-15 arbejdsdage.
Serie (hel sæson): vurdering tager 10-25 arbejdsdage, afhængig af seriens længde.

4. Medierådet sender e-mail med afgørelsen vedhæftet som PDF fil og udgiver afgørelsen online.

5. Medierådet opkræver et gebyr for en aldersvurdering.
Der faktureres for vurderinger en gang pr måned. Gebyret er pr. minut er 50,00 kr. For en trailer gælder et gebyr på min. 500 kr.

Ny ansøger?

En ny ansøger, skal først oprettes i Medierådets system. Skriv til medieraadet@slks.dk med følgende oplysninger: 

 •     Selskabets navn og CVR-nr.
 •     Faktureringsadresse og faktureringsmail
 •     Kontaktpersons navn, mail og telefonnummer

Undtaget aldersmærkning

Følgende film kan forevises offentligt uanset eller uden Medierådets vurdering:

 •     Film, hvis indhold er af åbenbart uskadelig karakter, og som udelukkende indeholder information om, eller reklame for varer og tjenesteydelser.
 •     Film, der vises i forbindelse med filmfestivaler, udstillingsvirksomhed, forlystelser, livetransmissioner o.l.
 •     Film, der forevises i dagtilbud, i skoler eller på ungdomsuddannelser eller andre tilsvarende børne- og ungeinstitutioner med samtykke fra forældre m.fl.
 •     Film, der vises ved særforestillinger for voksne med deltagelse af spædbørn (Babybio), efter Medierådets vejledende retningslinjer.

Følgende programtyper kan vises på tv og on demand-tjenester uden aldersvurdering og aldersmærkning: 

 •     Nyheds- og aktualitetsprogrammer
 •     Undervisnings- og forskningsprogrammer
 •     Informationsprogrammer om ideel, politisk eller religiøs virksomhed
 •     Musikprogrammer
 •     Idrætsprogrammer
 •     Hobby-, instruktions- og fritidsprogrammer
 •     Direkte udsendelser
 •     Foromtale af programmer

Biograffilm og trailere

Enhver film og trailer der vises i biografen skal inden aldersvurderes af Medierådet. Medierådets aldersmærkning træffes på baggrund af en vurdering af, om indholdet kan antages at være skadelige for børn i den pågældende aldersgruppe.

Såfremt en distributør eller producent vælger ikke at sende film eller trailer til vurdering i Medierådet, skal filmen aldersmærkes med 'Tilladt for fra 15 år'.

 • Det er muligt at registrere biograffilm, der ikke skal aldersvurderes af Medierådet
 • Det er gebyrfrit at registrere film
 • Den registrerede biograffilm udkommer på Medierådets hjemmeside
 • Den registrerede biograffilm kommer med i Medierådets nyhedsbrev med filmvurderinger 14. dag

Gå til registreringsformularen her

De biograffilm der ikke er registreret efter deres premieredato, forbeholder Medierådets sig ret til at registrere på egen hånd, så Medierådets filmdatabasen har alle aktuelle biograffilm med.

Medierådet registrerer så vidt muligt alle film der vises i biograferne, så biografer og billetsalgsvirksomhederne kan vejlede korrekt i billetsalgssituationer og så biografgængere har alt tilgængelig information til deres filmvalg. Når filmen skal leve videre på andre platforme, kan tv-stationer og on demand tjenester også se hvilke film der ikke er vurderet, og efterfølgende vurdere dem selv til egne platforme.

Medierådet anbefaler at alle biograffilm bliver vurderet, så det er tydeligt for forbrugerne, hvorfor film får de aldersmærker, de får. Den begrundelse der følger aldersmærket fra Medierådet giver alle forbrugere, også uden for biografens univers, en mulighed for at vurdere om filmene er noget for dem.

Tv og on demand indhold

De danske tv- og on demand-tjenester skal selv aldersvurderer deres eget indhold, anvende den vurdering, der er foretaget af en udbyder eller rettighedshaver af programmet på det danske marked. Aldersvurderingen skal ske efter Medierådets vejledning og kriterier for aldersvurdering. For film, der er vurderet af Medierådet, anvendes denne aldersvurdering, ved visning af filmen på tv og on demand. Medierådet for Børn og Unge kan af egen drift efterprøve aldersvurderinger, der er foretaget af udbydere og rettighedshavere.

Reglerne for aldersmærkning gælder kun danske tv og on-demand-tjenester. Udenlandske tjenester, som opererer i Danmark (fx Netflix Disney+ m.fl.), er ikke underlagt de samme regler. 

Hent 'Vurderingskriterier til audiovisuelt indhold' her

Hent 'Retningslinjer for aldersmærkning' her

Kendetegn ved film og programmer til A, 7, 11 og 15

Dvd og blu ray

Dvd/blu ray med indhold, som ikke tidligere har været vurderet af Medierådet, skal aldersvurderes af distributøren eller rettighedshaveren til det danske marked. Aldersmærkningen skal ske efter samme retningslinjer der er for tv og on demand indhold.

Hent 'Vurderingskriterier til audiovisuelt indhold' her

Hent 'Retningslinjer for aldersmærkning' her

Dvd/blu ray der ikke vurderes og hvis indhold ikke tidligere har været godkendt til offentlig forevisning, skal aldersmærkes med 'Tilladt for børn fra 15 år'.

Aldersmærkning for biografejere

I biografer er det biograflederens ansvar at kontrollere, om reglerne overholdes og at billet/kontrollørpersonalet praktiserer reglerne. Aldersgrænserne skal være synlige ved bestilling og køb.

 I Danmark skal alle film og trailere, der vises for børn og unge, vurderes og klassificeres af Medierådet efter følgende 4 alderskategorier:

 •     Tilladt for alle.
 •     Frarådes børn under 7 år.
 •     Tilladt for børn fra 11 år.
 •     Tilladt for børn fra 15 år.

Børn, der er fyldt 7 år, kan komme ind og se alle film, hvis de følges med en voksen, dvs. én der er fyldt 18 år.

Trailere

Alle trailere, der vises foran film, der er "Tilladt for alle", "Frarådes børn under 7 år" eller "Tilladt for børn fra 11 år", skal være vurderet af Medierådet.

Indtil en trailer er vurderet, har den aldersgrænsen "Tilladt for børn fra 15 år". Det betyder, at den kun må vises foran film, der har en 15 års aldersgrænse. 

En trailer skal have samme eller lavere aldersgrænse end den film, den vises sammen med. Bemærk dog at en trailer, der "Frarådes børn under 7 år", kan vises foran en film, der er "Tilladt for alle".

Annoncering

Biografejere og billetbestillingsportaler skal sikre at aldersgrænserne er synlige ved billetbestilling og billetkøb.

Film, der ikke er vurderet af Medierådet, skal annonceres som 'Tilladt for børn fra 15 år'.

Revurdering (anke) af medierådets afgørelser

Hvis en distributør, producent eller medietjeneste ikke er enig i en afgørelse fra Medierådet for børn og unge, kan de anmode om en revurdering. Anmodningen skal begrundes og sendes på mail til medieraadet@slks.dk.

Det er Medierådets vurderingsudvalg, der beslutter, om en revurdering bliver gennemført jf. bekendtgørelse om Medierådet for Børn og Unge § 12. Revurderingen foretages af tre børnesagkyndige, der ikke tidligere har set den gældende titel, eller 1 børnesagkyndig og forpersonen for Medierådets vurderingsudvalg. Afgørelsen fra revurderingen er endelig og kan ikke ankes.

Medierådets vurderingsudvalg søger at behandle en revurdering så hurtigst som muligt og maksimalt indenfor 10 arbejdsdage efter anmodningen om revurdering er modtaget.

Revurderinger på prøvevurderinger:
En prøvevurdering kan ikke revurderes. Hvis Medierådet skal kunne foretage en revurdering, skal distributøren anmode om at ændre prøvevurderingen til den endelige vurdering. Denne konvertering kan kun finde sted, såfremt distributøren vælger, at filmens prøveversion skal distribueres som filmens endelige version uden ændringer på billede- og lydsiden.

Gebyr på revurdering:
Medierådet opkræver et gebyr for en aldersvurdering. Pris pr. minut er 50,00 kr. For en trailer gælder et gebyr på min. 500 kr. Revurderingen er gebyrfri, hvis afgørelsen bliver ændret efter revurderingen.

Prøvevurdering af ikke færdigt produceret film og trailers

Det er muligt at ansøge om en aldersvurdering af ikke færdigt producerede film og trailers.

Prøvevurderede film og trailers skal vurderes i deres endelige udgave, inden de har premiere. Hvis en endelig version ikke vurderes inden premieren, skal filmen/traileren annonceres som ’Tilladt over 15 år’ jf. Bekendtgørelse om Medierådet for Børn og Unge, kapitel 3 § 14.

Hvordan fungerer en prøvevurdering

En prøvevurdering behandles efter de samme kriterier som en almindelig vurdering. Det vil sige, at afgørelsen bygger på samme faglige skøn fra de børnesagkyndige, der vurderer film og trailers. Der er altså ingen afgørende faglig forskel på en prøvevurdering og en vurdering af den færdige film/trailer.

Ansøg om en prøvevurdering via Medierådets online skema

Hvis indholdet i den færdige version i hovedtræk er identisk med det, der tidligere er taget stilling til, bliver der ikke ændret ift. prøvevurderingen. En vurdering kan ændres hvis filmens udtryk via klipning, ændring af lyd eller anden redigering virker skærpende eller formildende i forhold til den første vurdering.

Uddybende Vejledning

Ønskes en uddybende vejledning til prøvevurderingen, fx hvordan filmen/traileren kan få en lavere aldersvurdering, kan dette tilkøbes. Det koster et gebyr på 1.000 kr. pr. uddybning til dækning af de ekstra omkostninger forbundet med vurderingsarbejdet. Her skal ansøger informere om hvilken uddybende vejledning der ønskes.

En uddybning kan tilkøbes allerede inden film/trailer prøvevurderes. Der må påregnes en ekstra dags arbejde til at lave uddybningen.

Bestil en uddybende vejledning ved at maile til medieraadet@dfi.dk

Prøvevurdering af færdige film

Det er også muligt at få en prøvevurdering på en færdig film, hvis ansøgeren ønsker at kende aldersmærkningen på en film/trailer, inden den sendes ud på det danske marked.

Hvis den prøvevurderede version er den endelige version

Hvis ansøgeren ønsker at få ændret en prøvevurdering til en endelig vurdering, skal det skriftligt meddeles til Medierådet, at filmen/traileren er uændret på billed- og lydside siden prøvevurderingen. Medierådet ændrer herefter prøvevurderingen til en endelig vurdering og udgiver den på Medierådets hjemmeside.

Gebyr for prøvevurderinger

 • Medierådet opkræver et gebyr for en aldersvurdering. Pris pr. minut er 50,00 kr. For en trailer gælder et gebyr på min. 500 kr.
 • Uddybning vejledning koster et gebyr på 1.000 kr. pr. gang.

Relancering af ældre titler

Ind imellem relanceres ældre film i biograferne og på medietjenester. I den forbindelse har Medierådet fastlagt følgende retningslinjer:

Film, der er vurderet før 1997 – det vil sige før det gældende lovgrundlag for Medierådet trådte i kraft – kan indsendes til fornyet vurdering, hvis distributøren ønsker det. Medierådet vil dog gerne gøre opmærksom på den gældende bekendtgørelses bestemmelse om, at film, der før 1997 var klassificeret til 12 eller 16 år uden fornyet vurdering skal klassificeres til henholdsvis 11 eller 15 år.

Film, der er vurderet efter 1997 - det vil sige i henhold til gældende regler – kan kun indsendes til fornyet vurdering, hvis det filmiske udtryk er ændret. Ændringerne kan f.eks. være tilføjelse/sletning af scener, tilføjelse af lydeffekter, tilføjelse af 3D-effekter mv.

Skal dit indhold vurderes af Medierådet

Det tekniske - formater, sprog og nøgler (KDM)

Formater

Formatet af det indhold der skal vurderes af Medierådet, må ikke være mindre end det format, det vises i ved offentligt fremvisning eller på tv og streaming.

 • Biografudgivelser skal indsendes i et format, der kan tåle visning på et stort biograflærred.
 • Film på dvd/bly ray, on demand tjenester og fjernsyn, skal indsendes i et format, der kan vises på en gennemsnitlig størrelse tv-skærm.

Medierådet kan se DCP 2D og 3D, DVD, Blu Ray og film der streames via en PC.

2D, 3D, IMAX OG HFR

Medierådet skal som udgangspunkt vurdere 3D-versionen, hvis en film udkommer i både 2D-, 3D- og i en IMAX-version. Vurderingen for 3D-versionen gælder for alle versioner, filmen udkommer i.

Medierådet har endnu ikke fundet belæg for, at 3D- teknologien udgør så stor en visuel forskel, at en film kan rykke sig et helt alderstrin. Hvis ansøgerne mener, at 2D-versionen kan opnå en lavere vurdering end den, som 3D-versionen har fået, og at det kan være hensigtsmæssigt med to forskellige vurderinger, kan 2D-versionen indsendes til individuel vurdering.

Hvis en 2D- eller 3D-film udsendes til biograferne med flere billeder i sekundet (High Frame Rate) end den gængse standard i branchen, skal Medierådet, efter ønske, have mulighed for at se filmen i HFR.

Der har endnu ikke været eksempler på, at Medierådet har givet en HFR-version en højere aldersvurdering end samme filmtitel med normal billedfrekvens.  

Sprog

Film, der udsendes i både en original og dubbet (dansksproget) version, skal kun vurderes i den ene af versionerne. Ansøgeren vælger, hvilken af versionerne der skal vurderes.

Hvis ansøgeren mener, at en af versionerne vil få en lavere vurdering end den anden, og at det kan være hensigtsmæssigt med to forskellige vurderinger, kan begge versioner indsendes til individuel vurdering.

Dubbing

Medierådet kan vurdere film i originale version (inden dubbing) forudsat, at titlen er med engelsk dialog eller med danske/engelske undertekster.

Hvis Medierådet efter gennemsyn af den originale version er i tvivl om aldersvurderingen, kan Medierådet anmode om at få den dansk dubbede version indsendt til vurdering, før der træffes endelig beslutning om aldersmærkningen.

Tekstning

Medierådet kan som udgangspunkt vurdere engelsksprogede film, der endnu ikke er tekstet på dansk. Dog forbeholder Medierådet sig retten til at anmode om en tekstet version, hvis det er nødvendigt for at kunne give en retvisende vurdering. Film på andre sprog end dansk og engelsk skal være tekstet (på dansk eller engelsk), når de sendes ind til vurdering.

KDM-Nøgle

Film, der kun kan vises med KDM-nøgle, skal bruge følgende oplysninger ved bestilling af KDM til Medierådets biograf:

 • • Cat. 862 Serial number: 514997
 • • Server installed: Dolby DSS 200-3
 • • Projector installed: Barco DP-2000
 • • Projector serial number: 1 477 925

Indhold